UC AYLAR

E-mail Print PDF

جَمِيعًا..   (Nur Suresi, [24:31]

Muhterem Müminler!

Mübarek Ramazan ayının müjdecisi, kutsal ibadet iklimi üç aylara Cumartesi günü girmiş olacağız. Bilindiği gibi kamerî takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan üç aylar olarak adlandırılmaktadır. Regaib, Miraç, Beraat ve Kadir gecelerinin bu üç ayın içinde bulunması ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu dönemde her zamankinden daha fazla ibadetle meşgul olması bu aylara ayrı bir önem katmaktadır.

Hz. Âişe annemizin belirttiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ramazan dışında en çok orucu Şâban ayında tutmuş, Şâban ayının tamamını oruçla geçirdiği de rivayet edilmiştir. Fakat üç ayların tamamında oruç tuttuğuna dair bir rivayet yoktur. Anlıyoruz ki Recep ve Şaban ayları, Ramazan’a hazırlık aylarıdır. On iki ayın Sultanına yaraşır bir şekilde hazırlanmak için fırsat aylarıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) üç ayların başlangıcında şöyle dua ediyordu; "Allahım, Receb’i ve Şaban’ı bizler için bereketli kıl, ve bizi Ramazan’a kavuştur.’’ [Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259]

Bizler de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmeti olarak onun izinden gitmeli günlük telaş içerisinde ihmal ettiğimiz ibadetleri bu vesileyle yeniden hatırlamalı, günahlarla kararmaya başlayan kalplerimizi namazla, oruçla, Kuran’la, tefekkürle yeniden aydınlatmalıyız. Evlerimizde ailece Kuran okuma, Resulullah’ın ve ashabının hayatlarını okuma saatleri oluşturmalıyız. Bu fırsatları öyle değerlendirelim ki içinde yaşadığımız toplum bizdeki değişimi farketsin ve müslümanlara bakış açısını değiştirsin.

Muhterem Müminler!

Ömür, bize verilen en önemli nimettir ve bir saniyesi bile parayla ölçülemeyecek kadar değerlidir. İmam-ı Gazâlî hazretleri ömrü şöyle tarif ediyor “Ömür dediğin üç gündür. Dün geçmiştir, yarın ise meçhuldür, ne olacağı belli değildir, o halde ömür dediğin bir gündür, o da bugündür.”

Öyleyse Değerli Müminler bugünleri imanımızı kuvvetlendirmede, amellerimizi çoğaltmada, camileri doldurmadatevbe ve istiğfar etmede bir fırsat bilelim.

Rabbimiz bizleri şöyle davet ediyor "Ey mü’minler, hep birlikte Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz! ."(Nur Suresi, [24:31]. İşte bu davete hep birlikte icabet etmek için kandil gecelerinden daha iyi bir fırsat olabilir mi? İnşallah bu gecelerde kendimiz için, modern hayatın problemleriyle savaşmak zorunda olan çocuklarımız, yakınlarımız için bol bol dua edelim. Bilelim ki; günahlarımız ne kadar çok olursa olsun, Yüce Rabbimizin merhametinden büyük değildir. Kendimize yazık etmeyelim. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Günahından dolayı pişman olan o günahı işlememiş gibidir” buyurmaktadır. Yoksa kendi ateşimizi kendimiz hazırlamış oluruz.

Duamızı şöyle bitirelim; Allah’ım! Bizleri Regâiple Sana rağbet eden, Miraç ile yükselen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!

 

 

Dear Muslim Brothers,

With Allah's bounty, we are at the doors of very blessed days which are known among Muslims as “three months” and we will very soon celebrate the holy night of Ragaib. Muslims are expected to obtain the divine blessings and abundance of spiritual gifts and forgiveness of God, the almighty. Since it is believed that all prays are accepted by God at this night, the Muslims pray for God for the peace of themselves, their parents, relatives, states, people and all humanity. Taking this holy night as opportunity, as Muslims we should remember our duties towards our creator, ourselves, our families and neighbors. We also should evaluate our thoughts and deeds and correct the mistakes and wrong-doings. If we establish that we have committed crimes toward Allah, our creator, or our state and people, we should suggest repentance to God at this night.

According to the mother of the mu’miniin Aisha(r.a), Rasulullah (saw) used to fast in the month of Shaban more than any other month beside the Month of Ramadan. According to some narrations He used to fast during the whole month of Shaban. Nevertheless, there is no narration that states He fasted the whole three months. We understand that the months of Rajab and Shaban are preparation for Ramadan. These months are opportunities to get ready properly for the Sultan of twelve months, Ramadan. Our prophet (saw) used to make the following prays at the beginning of three months:

Oh Allah, bless Rajab and Shaban for us, and have us reach Ramadan.”  [Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259]

Dear beloved Muslim brothers!

Life is the most important blessing that is given to us and it is so precious that even a second of it cannot be priced. Imam-ı Ghazali defines the life in the following words: “This life consists of three days. Yesterday has passed. Tomorrow is a mystery and it is unknown what is going to happen in it. Then life is actually just one day, which is today.”   

Then dear believers, we should appreciate every moment we live in and faithfully act in upcoming holy three months and holy nights by joining congregation at the mosques. We should avoid all kinds of conflicts and evil deeds that prevent us to reach blessings of Allah.   Let's pray abundantly on those nights for ourselves, for our children who are exposed to modern life’s problems everyday and for our beloved friends and relatives. We should be aware that no matter how big our sins are, they can never exceed Allah`s mercy. Let`s not ruin ourselves. Our prophet Muhammad (pbuh) says ' who regrets his sin is like he has never done it'. Otherwise we would be firing up our own hell. Let’s end our sermon with the following pray made by the Prophet: “Oh Allah, Make us among those who esteem you through Regaip; and who are elevated through mirac; saved on Bereat, who merit paradise at the end of holy month Ramadan.”

203 Fountain Avenue · Burlington, NJ 08016 · Phone/Fax: 609-386-5535
A Non-Profit Organization · Tax ID 22-2976622 www.njturkish.org | www.selimiyecamii.org | Webadmin= zkahya@gmail.com

Here: Anasayfa